ĐĂNG KÝ

I. Thông tin liên lạc
Họ và tên (*)
Email (*)
Điện thoại (*)
Chức vụ
Yêu cầu chung nếu có
Tên công ty (*)
Điện thoại
Địa chỉ (*)
Quận huyện
Tỉnh thành
Ngành nghề
Số lượng nhân viên
IV. Phạm vi sử dụng
Phân hệ Chọn Mô tả

Tiền - Ngân sách

Mua hàng - Các khoản phải trả

Bán hàng - Các khoản phải thu

Tồn kho

Tài sản cố định - Công cụ dụng cụ

Tính giá thành

Quản lý sản xuất

Lập kế hoạch - Dự báo

Báo cáo quản trị

Quý khách hàng có thể gửi file thông tin mô tả yêu cầu về hệ thống ứng dụng cần có tại đây
CÁM ƠN QUÝ KHÁCH HÀNG ĐÃ THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ !