Quản lý mua hàng

 • Qui trình mua hàng:  Báo giá → Tạo đơn hàng → Nhập kho → Hóa đơn
 • Phê duyệt đơn hàng
 • Nhận hàng nhiều lần, ra hoá đơn một lần
 • So sánh giá giữa các nhà cung cấp
 • Quản lý chính  sách giá, chính sách chiết khấu của nhà cung cấp
 • Mua hàng nhập khẩu
 • Mua hàng theo hợp đồng
 • Phân  bổ chi phí mua hàng
 • Mua hàng thanh  toán ngay
 • Kiểm soát nhận hàng thừa, thiếu, vượt định mức.
 • Mua hàng  có theo dõi lô, số seri.
 • Thống  kê mua hàng theo nhiều  tiêu chí khác nhau:  mặt hàng, nhà cung cấp, vị trí địa lý, phân  nhóm  nhà cung cấp...
 • Tích hợp hoàn  toàn với các phân  hệ khác