Giới thiệu AccNet 9 ERP

 

 • AccNet 9 ERP là một giải pháp quản lý toàn diện doanh nghiệp.
  • Hỗ trợ quản trị toàn bộ doanh nghiệp từ Mua hàng → Tồn kho → Sản xuất → Bán hàng → Tài chính.
  • Cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác trực tiếp cho nhà quản lý giúp đưa ra quyết định hiệu quả, nhanh chóng.
  • Tăng khả năng kiểm soát hàng tồn kho.
  • Thông tin liền mạch, giảm thiểu khâu xử ly trùng lắp, tiết kiệm thời gian và nhân lực.
  • Kiểm soát doanh thu, chi phí chặt chẽ, phân tích đào sâu, giúp nhà quản lý tìm ra được căn nguyên vấn đề, từ đó đưa ra giải pháp hợp lý.
  • Cung cấp đầy đủ các loại báo cáo: Báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo quản trị.

  mo hinh erp