Kê toán tổng hợp

  • Tự động tạo các bút toán khóa sổ cuối kỳ cho các tài khoản doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
  •  Tự động tạo ra bút toán kết chuyển và phân bổ cuối kỳ.
  • Cung cấp báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo đúng quy định mới nhất của BTC.
  • Cung cấp sổ sách kế toán từ tổng hợp đến chi tiết theo 2 hình thức: nhật ký chung, chứng từ ghi sổ.

 

 marketing2