Hóa đơn tự tin

  • Có thể xuất in hóa đơn tự động theo 2 dạng:
  • In phôi

 

vat-phoi

 

  • Theo mẫu của Khách hàng


vat-tuin