Giới thiệu AccNet 9 BA

 

  • AccNet 9 BA là phần mềm kế toán quản trị tài chính doanh nghiệp đáp ứng đầy đủ các chuẩn mực của hệ thống kế toán Việt Nam (VAS), quốc tế IAS và luôn cập nhật kịp thời các quy định của Bộ Tài Chính.
  • Với trên 4000 doanh nghiệp là khách hàng và liên tục bổ sung phát triển từ năm 1995, AccNet đã đạt được độ chín và ổn định không kém phần mềm tài chính nào của nước ngoài, lại có giá cả và tính năng rất phù hợp với môi trường Việt Nam…
  • AccNet 9 BA là hệ thống quản trị nguồn lực doanh nghiệp có khả năng thu thập, xử lý đến quản lý các lĩnh vực then chốt của doanh nghiệp như tài chính, bán hàng, mua hàng, kho…và kết nối với khâu sản xuất và hoạch định sản xuất.
  • Phần mềm bao gồm các chức năng cơ bản: quản lý tồn kho, công nợ (phải thu, phải trả), tiền( tiền mặt, tiền gửi ngân hàng), báo cáo thuế, kế toán tổng hợp, quản lý thông tin cho lãnh đạo doanh nghiệp và nhiều chức năng tùy chọn khác. Hỗ trợ đa tiền tệ, đa ngôn ngữ.
  • Hệ thống có những công cụ khai thác báo cáo phân tích đa chiều, giúp nhà quản lý quan sát ở nhiều góc nhìn khác nhau về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của doanh nghiệp.
  • Đặc biệt, AccNet 9 BA có giao diện thân thiện, dễ sử dụng, chính xác, giúp bạn và nhân viên của mình đơn giản hóa công việc. Tổng hợp, hội nhập dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng từ các chi nhánh qua mạng
accnet9ba