Giới thiệu AccNet IZ

AccNetiZ là phần mềm kế toán đóng gói chạy trên môi trường hệ điều hành Windows, thiết kế thích hợp để chạy trên một máy tính hoặc môi trường nhiều người sử dụng trên một mạng. Được thiết kế phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp có quy mô nhỏ hoặc trung bình, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kế toán Việt Nam.

Xem thêm: Giới thiệu AccNet IZ