Giới thiệu AccNet IZ

 

AccNetiZ là phần mềm kế toán đóng gói chạy trên môi trường hệ điều hành Windows, thiết kế thích hợp để chạy trên một máy tính hoặc môi trường nhiều người sử dụng trên một mạng. Được thiết kế phù hợp với nhiều loại hình doanh nghiệp có quy mô nhỏ hoặc trung bình.

 

Link download và dùng thử (50 lần): http://www.lacviet.com.vn/accnetiz

 

accnetiz2

 

Dễ học, dễ sử dụng

 • Giao diện thiết kế tương tự bộ phần mềm văn phòng của Microsoft như Word, Excel. Các biểu tượng thân thiện, thanh công cụ, hệ thống màn hình chính thiết kế theo hình cây với phân nhóm chức năng rõ ràng, hệ thống màn hình chính theo sơ đồ,... làm cho hệ thống AccNetiZ trở nên dễ học và dễ sử dụng, giúp tiết kiệm được thời gian và chi phí đào tạo nhân viên sử dụng.

Thiết kế hướng nghiệp vụ

 • Người dùng nhập liệu vào hệ thống thông qua các chương trình nhập liệu khi có các nghiệp vụ kế toán phát sinh như: Phiếu thu, Phiếu chi, Phiếu chuyển kho Hoá đơn bán hàng,...
 • Nguyên tắc là nhập liệu một lần bắt đầu từ chứng từ gốc, hệ thống sẽ tự động ghi vào sổ cái và các sổ chi tiết một cách thích hợp.
 • Các nghiệp vụ kế toán sẽ được ghi nhận vào hệ thống ngay khi nó phát sinh, các số dư tài khoản, trị tồn kho,... sẽ được cập nhật tức thời khi đã chấp nhận ghi sổ. Nhờ đó, bất kỳ lúc nào, hệ cũng có thể cho biết số dư hiện thời của các tài khoản, lượng tồn kho của vật tư, số dư công nợ của khách hàng,...

Hệ thống báo cáo

 • Cung cấp hệ thống báo cáo theo mẫu quy định mới nhất của luật kế toán Việt Nam (VAS).
 • Các báo cáo chi tiết theo tiêu chuẩn của hệ thống kế toán quốc tế (IAS)
 • Các báo cáo thuế đầu vào, đầu ra, tờ khai,... theo yêu cầu của Tổng cục thuế.
 • Các báo cáo tài chính nhằm cho biết tình hình hoạt động tổng quát của toàn doanh nghiệp.
 • Các báo cáo cung cấp thông tin nhanh cho nhà quản trị: tình hình kinh doanh, chi phí, luân chuyển tiền tệ, hàng tồn kho, tình hình công nợ, cơ cấu vốn bằng tiền, … dưới dạng các báo cáo đa chiều tương tác cùng với biểu đồ trực quan.

Hoạt động trên mạng

 • AccNetiZ được thiết kế có thể hoạt động trong hệ thống mạng cục bộ dùng khi doanh nghiệp có nhiều nhân viên kế toán cùng làm việc trên phần mềm.

Xử lý ngoại tệ và đồng tiền hạch toán

 • AccNetiZ cho phép tùy chọn đồng tiền hạch toán theo yêu cầu của Doanh nghiệp.
 • Cho phép theo dõi sổ tiền mặt, tiền gửi, công nợ theo nguyên tệ gốc và tiền hạch toán đồng thời

Xử lý nhiều số liệu

 • AccNetiZ cho phép mở vô hạn số liệu mới