Khách hàng tiêu biểu ngành Xây Dựng - Bất Động Sản

Danh sách Khách hàng tiêu biểu: 

- Công ty Cổ Phần Xây Dựng Thương Mại TTT

- Công ty Cổ Phần Đầu Tư - Kiến Trúc - Xây Dựng Toàn Thịnh Phát

- Công ty Keppel Land

- Công ty TNHH MTV Bất Động Sản Eden

- Công ty Cổ Phần Đầu Tư Nam Long

- Công ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỷ

- ...

 

xay dung