Khách hàng tiêu biểu ngành Thương Mại - Dịch vụ

Danh sách Khách hàng tiêu biểu:

- Nhà hàng Ngọc Sương

- Công ty Mỹ Phẩm Oriflame

- Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Du Lịch Chợ Lớn

- Công ty TNHH Green Cross Việt Nam

- ...

 

thuong mai