Khách hàng tiêu biểu ngành Sản xuất

Danh sách Khách hàng tiêu biểu:

- Công ty Cổ Phần Tôn Hoa Sen

- Công ty Điện và Điện Tử TCL Việt Nam

- Công ty Điện Lực Hiệp Phước

- Công ty Nhựa Long Thành

- ...

 

sx