Khách hàng tiêu biểu ngành May - Thêu - Sợi

Danh sách Khách hàng tiêu biểu:

- Công ty TNHH May Hikosen Cara

- Công ty Cổ Phần May Tây Đô

- Công ty Dệt May Eclat Việt Nam

- Công ty TNHH May Thêu Thuận Phương

- Công ty TNHH May Thiên Nam

- ...

 

may - theu - soi